Kjøp bilforsikring

Er bilen din godt nok forsikret? Velg mellom ansvarsforsikring, delkasko, kasko, eller vårt beste alternativ Bil Pluss.

Visste du at...

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle kjøretøy som ferdes på veiene i Norge. Det betyr at du som bileier må kjøre forsikring med en gang bilen blir din.

Ansvarsforsikringen omfatter personskade og skade på andres ting, men den erstatter ikke skader på egen bil. 

Generelt anbefaler vi å ha mer enn kun ansvarsforsikring.
Bilratt og to hender. Foto

Skårer høyt på bilforsikring

Konsulentselskapet Cicero har vurdert forsikringsselskapenes priser på bilforsikring. Den viser at Eikas forsikring er blant de beste i klassen.