Kundevalg 2018

Det blir kundevalg til bankens forstanderskap i perioden 26.02 – 02.03.2018. Stemme kan avgis i bankens lokale i åpningstiden. Forstanderskapet er bankens øverste organ som bl.a. godkjenner årsberetning og regnskap, velger styre og foretar gavetildeling.

Det skal velges 4 medlemmer og 1 varamedlem til forstanderskapet, hvorav minst en ny. Valget gjelder for 4 år. Liste over faste medlemmer, kandidater og annen relevant informasjon gjøres tilgjengelig på bankens nettside og i banklokalet under valget.

Stemmeberettiget er myndige kunder. Hvert kundeforhold gir en stemme.

Forslag til kandidater:

Stemmeberettigede kan fremme forslag om kandidater innen 23.02.18. Kandidater må være forespurt og villige til å påta seg vervet, samt bo eller ha sitt virke i Evje og Hornnes kommune. Forslag må inneholde navn, fødselsår, yrke og adresse. Eventuelle kandidater sendes post@eh-sparebank.no eller til Evje og Hornnes Sparebank, Nils Heglands veg 69, 4735 Evje.

Det er en egen valgkomite utnevnt av forstanderskapet som forbereder kundevalget.   

 

Alf Pettersen

Leder av valgkomiteen

Hvorfor velge oss!

Vi har åpne dører inn til banken der du møter dyktige bankfolk. Det er kanskje motstrøms, men vi i Evje og Hornnes Sparebank tror på å møte kundene med kunnskapsrike og tilgjengelige rådgivere som hjelper deg å gjøre gode valg.
Vi har eget kundesenter i tillegg til at vi er langt fremme med digitale løsninger.
Gjennom Eika samarbeidet tilbyr vi alle produkter og tjenester du forventer av din bank, samtidig som vi er en lokal og selvstendig sparebank med kort beslutningsvei.
Det beste ifra to verdener!
Vi har også samarbeid med Aktiv eiendomsmegling som har fast kontortid på huset.
Vi er en lokal sparebank eid av våre kunder. Du kjenner oss og vi kjenner deg!

Vi er hovedsponsor for Otra IL og støtter i tillegg mange lag, foreninger og prosjekter til det beste for bygda!
Ringer du 37 92 92 00 kommer du direkte til oss! Enkelt og greit!

VELKOMMEN INNOM!

Gode råd

Rådgivere i Evje og Hornnes Sparebank