Gavetildeling 2018

Bankens forstanderskap har i år tildelt til sammen kr 600.000 i gaver til lag og foreninger.

Herav kr 400.000 til Otras prosjekt Evje Aktivitetspark ved Trollbakken. Dette blir et flott idrettsanlegg med både skibånd, hoppbakker og muligheter for sykkel og aking m.m. Resterende kr 200.000 ble fordelt etter skjønn og behov.

 

For Evje og Hornnes Sparebank er det viktig å kunne bidra til alt det gode frivillige arbeidet som legges ned i bygda og som er med på å gi oss alle et rikere bygdeliv!

Se linken under for oversikt over de resterende lag og foreninger som har mottatt gave!


Gladmelding!

Kjøper du EIKA forsikring hos oss i perioden 16.04 til 16.05 er du med på trekning av gavekort på kr 8.000,- hos Dekkomsetning A/S.

Kom innom for en hyggelig prat om dine forsikringer!

Du kan også kjøpe forsikringer ved å klikke på linken under.

Norges mest fornøyde forsikringskunder

EPSI-målingen for forsikringsbransjen viser at Eika har Norges mest lojale forsikringskunder i privatmarkedet, og bedriftskundene er også svært godt fornøyd med Eika Forsikring.

Våre privatkunder er Norges mest lojale
I tillegg til at kundene i Eika Forsikring har de mest lojale kundene, er privatkundene også av bransjens mest tilfredse. 

Svært lojale og tilfredse bedriftskunder
Også bedriftskundene scorer Eika Forsikring høyt. Bedriftskundene er svært lojale og tilfredse med sitt kundeforhold i Eika.

Ta kontakt med oss om du ønsker en gjennomgang av dine forsikringer!
På våre hjemmesider kan du også kjøpe forsikringer.


Hovedsponsoravtale med Otra IL

Vi har inngått ny hovedsponsoravtale med Otra IL for 2018-2020.

Vi har vært hovedsponsor for Otra IL i 38 år og det er vi utrolig stolte av. Vi er en lokalbank som er eid av kundene våre. Vårt mål er å bidra til et rikere bygdeliv å støtte opp om vekst og utvikling i bygda vår. Otra IL oppfatter vi som en aktør som bidrar sterkt til å gjøre bygda til et godt sted å bo og vokse opp. Derfor er idrettslaget en viktig samarbeidspartner for banken!

Banksjef Knut Kjetil Møen til venstre og Jan A Haagensen, styreleder i Otra IL

 

Gode råd

Rådgivere i Evje og Hornnes Sparebank