Velkommen til Evje og Hornnes Sparebank

Gavetildeling 2019

Evje og Hornnes Sparebank tildeler hvert år deler av overskuddet til gode formål i bygda for å bidra til et rikere bygdeliv for oss alle.
De lag og foreninger som ønsker å komme i betraktning må sende søknad innen 22. Februar 2019. Søknaden må gi en god beskrivelse av hvordan pengene skal brukes, og hva som er målet med tiltaket.

Kundevalg i Evje og Hornnes Sparebank 2019

Det blir kundevalg til bankens forstanderskap i perioden 25.02 – 01.03.2019. Stemme kan avgis i bankens lokale i åpningstiden. Forstanderskapet er bankens øverste organ som bl.a. godkjenner årsberetning og regnskap, velger styre og foretar gavetildeling.

Det skal velges 3 medlemmer til forstanderskapet, hvorav minst 1 nytt medlem. Valgperiode er 4 år. Liste over faste medlemmer, kandidater og annen relevant informasjon er tilgjengelig på bankens nettside og i banken under valget.

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett. Hvert kundeforhold gir en stemme.

Forslag til kandidater:

Stemmeberettigede kan fremme forslag om kandidater innen 22.02.19. Kandidater må være forespurt og villige til å påta seg vervet, samt bo eller ha sitt virke i Evje og Hornnes kommune. Forslag må inneholde navn, fødselsår, yrke og adresse. Eventuelle kandidater sendes post@eh-sparebank.no eller til Evje og Hornnes Sparebank, Nils Heglands veg 69, 4735 Evje.

Det er en egen valgkomite utnevnt av forstanderskapet som forbereder kundevalget.   

Alf Pettersen

Leder av valgkomiteen


Kundeundersøkelse 2019

Kundeundersøkelse 2019

Bankens årlige kundemåling går snart på luften

I denne forbindelse vil du motta en invitasjon fra Norsk Gallup, vår samarbeidspartner på kundemålinger.

Vi får selvfølgelig mange tilbakemeldinger fra våre kunder i det daglige. Det er viktig og bra. For å videreutvikle oss i tråd med kundenes behov og forventninger, trenger vi tilbakemeldinger fra våre kunder. Derfor gjennomfører vi årlige kundemålinger.

Årets kundemåling gjennomføres i perioden 13. februar til 6. mars.

Besvarelsen tar ca. 10 minutter og alle som deltar er med i trekningen av 10 Eika-gavekort med verdi på kr. 1.000,-

Håper du har tid til å hjelpe oss til å bli enda bedre.


Gode råd

Rådgivere i Evje og Hornnes Sparebank