Velkommen til Evje og Hornnes Sparebank

Norges mest fornøyde forsikringskunder

EPSI-målingen for forsikringsbransjen viser at Eika har Norges mest lojale forsikringskunder i privatmarkedet, og bedriftskundene er også svært godt fornøyd med Eika Forsikring.

Våre privatkunder er Norges mest lojale
I tillegg til at kundene i Eika Forsikring har de mest lojale kundene, er privatkundene også av bransjens mest tilfredse. 

Svært lojale og tilfredse bedriftskunder
Også bedriftskundene scorer Eika Forsikring høyt. Bedriftskundene er svært lojale og tilfredse med sitt kundeforhold i Eika.

Ta kontakt med oss om du ønsker en gjennomgang av dine forsikringer!
På våre hjemmesider kan du også kjøpe forsikringer.


Nå kan du betale med smartklokken!

Med aktivitetsklokken Fitbit Ionic og Versa kan du nå betale kontaktløst med ditt MasterCard.

Hilde synes det var genialt og kunne betale med klokken. Her på besøk hos Heidi på Spisekroken.

 

Gavetildeling 2018

Bankens forstanderskap har i år tildelt til sammen kr 600.000 i gaver til lag og foreninger.

Herav kr 400.000 til Otras prosjekt Evje Aktivitetspark ved Trollbakken. Dette blir et flott idrettsanlegg med både skibånd, hoppbakker og muligheter for sykkel og aking m.m. Resterende kr 200.000 ble fordelt etter skjønn og behov.

 

For Evje og Hornnes Sparebank er det viktig å kunne bidra til alt det gode frivillige arbeidet som legges ned i bygda og som er med på å gi oss alle et rikere bygdeliv!

Se linken under for oversikt over de resterende lag og foreninger som har mottatt gave!


Gode råd

Rådgivere i Evje og Hornnes Sparebank