Innhold

Hvor lenge kan vi bo sånn?

Plutselig blir det for liten plass. Og det ekstra soverommet koster. Snakk med oss. Noen spørsmål er for store for nettet. Vi kan hjelpe deg å realisere boligdrømmen.

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutselig i førersetet når det gjelder din egen økonomi. Kontakt oss for et møte, så tar vi en prat om hva det betyr.
Forstanderskapet

Forstanderskapet i Evje og Hornnes Sparebank

Bankens øverste organ er forstanderskapet, tilsvarende generalforsamling i et aksjeselskap. Her er bilde av både avtroppende og påtroppende medlemmer i 2017. Nyvalgte er Heidi Ose og Pål Aas, avtroppende er Notto Hornnes. Vi vil takke forstanderskapet for engasjement for å ha en lokal sparebank som gir utvikling og handlingsrom for bygda vår!

Ansatte i Evje og Hornnes Sparebank