Kollektiv ulykke

En ulykkesforsikring særlig tilpasset medlemmer av idrettslag, korps eller andre organisasjoner, barn i barnehage og skoleelever. Kan også kjøpes av firmaer på deres ansatte.
  • Omfatter skade ved dødsfall
  • Omfatter medisinsk invaliditet
  • Valgfrie forsikringssummer
Kontakt meg om Kollektiv ulykke

Om forsikringen

Kollektiv ulykke


Ulykkesforsikring som er særlig tilpasset barn den tiden de er i barnehagen eller på skolen, eller på vei til og fra. 

Passer også godt til medlemmer av idrettslag, korps eller andre organisasjoner. 
Sørger for god dekning når lagets medlemmer driver ulike former for dugnadsarbeid. 
Godt tillegg til yrkesskade- og fritidsulykkeforsikring. 
Gir økonomisk trygghet dersom forsikrede rammes av en ulykke. 
Kan omfatte skade ved dødsfall og/eller medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. 
Velg mellom dekning hele døgnet, under organisert aktivitet eller kun i fritiden. 
Erstatning etter medisinsk invaliditet avhenger av valgt forsikringssum og uføregrad. 

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine forsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema
 

Gode råd