Når ferien startet og Evje igjen yrte av folkeliv fra nær og fjern, hadde banken stort fokus på å sikre at vi ikke kom i en situasjon der vi ikke kunne være operative for våre kunder. Som samfunnskritisk funksjon er vi spesielt forpliktet til å sikre at våre tjenester til enhver tid er operative, noe som er svært viktig for våre kunder og ikke minst næringslivet. På Evje er vi så heldige å være godt besøkt av både handlende og turister, og har igjen et yrende folkeliv, men dette medfører også risiko for at evt. smitte raskt kan bre seg i lokalsamfunnet.

Vi har derfor en kort periode hatt en ordning der en måtte ringte på før man kom inn. Slik sikret vi at det ikke ble for mange i lokalet samtidig og at rutiner fungerte i en tid der Evjesamfunnet ble besøkt av svært mange turister fra nær og fjern. Nå ser vi heldigvis at det ikke har vært nevneverdig smitteøkning, og at folk flest er veldig flinke til å følge helsemyndighetenes råd. Vi har derfor igjen åpent på vanlig måte, men med ekstra fokus på generelle smittevernsråd. Vi takker våre kunder for stor tålmodighet og forståelse i disse tider!