Det blir kundevalg til bankens forstanderskap 25. og 26. februar. Stemme kan avgis i bankens lokale mellom kl 09 og 15. Pga korona-restriksjoner må det avtales tid i forkant og man må være fri for symptomer på sykdom i luftveiene.

Forstanderskapet er bankens øverste organ som bl.a. godkjenner årsberetning og regnskap, velger styre og foretar gavetildeling.

I år er 5 plasser på valg, hvorav 2 sittende kandidater kan gjenvelges. Det skal derfor velges minst 3 nye medlemmer. Valgkomiteen har innstilt de 2 sittende kandidater på gjenvalg og innstilt 3 nye kandidater. Valgperiode er 4 år.

Liste over faste medlemmer og valgkomiteens innstilling finner du på bankens nettside og vil være tilgjengelig i banken under valget.

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett. Hvert kundeforhold gir en stemme.

Forslag til kandidater:

Stemmeberettigede kan fremme egne forslag om kandidater innen 22.02.21. Kandidater må være forespurt og villige til å påta seg vervet, samt bo eller ha sitt virke i Evje og Hornnes kommune. Forslag må inneholde navn, fødselsår, yrke og adresse. Eventuelle kandidater sendes post@eh-sparebank.no eller til Evje og Hornnes Sparebank, Nils Heglands veg 69, 4735 Evje.

Det er en egen valgkomite utnevnt av forstanderskapet som forbereder kundevalget.   

Alf Pettersen

Leder av valgkomiteen

 

Valgkomiteens innstilling og dagens medlemmer